В. Цяпінскі

Хатняя К. Астрожскі Берасце 1596 г. В. Цяпінскі Грыгарыянскі календ. Базыл. кангрэгацыі Контррэфармацыя І. Кунцэвіч Л. Сапега С. Ляшчынскі Палемічная літарат. Перасцярога Сігізмунд І Сігізмунд ІІ Сігізмунд ІІІ С. Полацкі Супрасльская тып. Уладзіслаў IV Уніяцкая адукацыя Г. Валуа Віленскае Барока Е. Валовіч

Васіль Цяпінскі (1530-я г. – 1599 або 1600 г.) – беларускі мысліцель, пісьменнік-публіцыст, гуманіст-асветнік, кнігавыдавец – заснавальнік адной з першых кнігадрукарняў на Беларусі (ў мястэчку Цяпіна Полацкага ваяводства), перакладчык Евангелля на беларускую мову, пачынальнік біблейскай выдавецкай традыцыі на роднай мове, дзеяч радыкальнага крыла рэфармацыйнага руху – адзін з нешматлікіх прыхільнікаў антытрынітарызма (сацыніянства) сярод полацкай шляхты. Паходзіць з з вёскі Цяпіна (каля Лепеля) Полацкага ваяводства Вялікага княства Літоўскага  (цяпер Чашніцкі раён Віцебскай вобласці). Часам ужываў па